Thi công chống thấm, làm sạch đáy, hồ nuôi, ao cá…