Thi công chống thấm, làm sạch đáy, hồ nuôi, ao cá, đầm nuôi thủy sản,..

Thi công chống thấm, làm sạch đáy, hồ nuôi, ao cá, đầm nuôi thủy sản,..